OPTIMALIZACE

SPRÁVY MAJETKU

A ŘÍZENÍ

SOUVISEJÍCÍCH INVESTIC

Unikátní databázový informační systém, integrující data o objektech existujících zdrojích, systémech a technologiích

PŘIHLÁSIT
POPIS PRODUKTU
 • CZECKER je řešení pro optimalizaci správy majetku a řízení investic
 • Základním prostředkem je databázový informační systém integrující data o existujících objektech a budovách a v nich instalovaných zdrojích systémech a technologiích
 • Systém zároveň poskytuje informace o účinnosti užití energie a umožnuje identifikovat příčiny odchylek od očekávané úrovně spotřeby energie
 • Na základě získaných informací odborných znalostí a zkušeností obsluhy systém umožňuje optimalizaci způsobu správy a údržby majetku zavedení opatření vedoucích k úsporám provozních nákladů
PROCES IMPLEMENTACE
 • Posouzení vhodnosti / vstupní audit u zákazníka
 • Optimalizace sběru dat a případný návrh a instalace systému měření
 • Zavedení databázové struktury informačního systému CZECKER
 • Sběr a analýza naměřených dat
 • Návrh a realizace úsporných opatření
 • Nepřetržité sledování přínosů zavedených opatření

FACILITY MANAGEMENT

CZECKER Facility Management je služba pro řízení správy a údržby budov a technologií oprav rekonstrukcí řízení nájemních vztahů a souvisejících služeb

Po zavedení služby zákazník získá nástroj pro:
 • Efektivní řízení správy a údržby budov
 • Optimalizaci interních nákladů spojených s koordinací podpůrných procesů
 • Úsporu energií
 • Integraci a synergii procesů
 • Zvýšení produktivity práce
Služba nabízí následující moduly:
 • Technický a prostorový pasport
 • Řízení nájemních vztahů
 • Skladové hospodářství
 • Termínové plánování
 • Rozpočty
 • Energetický management
 • Helpdesk

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

CZECKER Energetický Management je služba pro sledování a vyhodnocování hospodaření energií s cílem nacházet a realizovat nové energeticky úsporné projekty

Po zavedení služby zákazník dosáhne:
 • Úspor nákladů na energii
 • Zavedení uceleného manažerského přístupu k užití energie
 • Vytvoření a správu databáze o energetickém hospodářství
 • Pravidelného sledování a vyhodnocování hospodaření energií
 • Přípravy návrhů dalších opatření a investic do energetických projektů
 • Vyhodnocení efektivnosti investic do energetických projektů